Інформація про укладення нової Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки

23 серпня 2016 року відбулося підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

Переговорний процес щодо укладення Угоди тривав понад 4 роки.

Нова Генеральна угода стала 11-ою за часів незалежності України, та символічно була підписана напередодні свята.

Вперше укладена тристороння Генеральна угода: між урядом, профспілками та роботодавцями.

З боку роботодавців документ підписав виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, від уряду – Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, від профспілок – Голова ФПУ Григорій Осовий.

Суб’єктами, що перебувають у сфері дії сторін є:

– 95 всеукраїнських профспілок, які представлені 5-ма репрезентативними об’єднаннями профспілок;

– 93 організації роботодавців та їх об’єднання (28 галузевих і 65 територіальних організацій), які представлені 4-ма всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців;

– органи виконавчої влади, які представляє Кабінет Міністрів.

          Угода складається з трьох розділів (Підвищення конкурентоздатності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості; Оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працюючих; Соціальний діалог) загальних, заключних положень та 7 додатків.

Генеральна угода визначатиме трудову та соціальну політику України на наступні два роки – 2016-2017.

Головні пріоритети на наступні 2 роки – збереження і створення нових робочих місць, підняття зарплат і поліпшення умов для роботи бізнесу.

          Економічний блок Угоди містить спільні домовленості сторін щодо вжиття спільних заходів, спрямованих на розвиток внутрішнього ринку, підтримку вітчизняного виробництва, вирішення проблемних питань економічного розвитку і діяльності бізнесу, зокрема в частині інвестиційної діяльності, кредитування реального сектору, погашення заборгованості держави перед бізнесом із відшкодування ПДВ і повернення передплат податку на прибуток, здійснення заходів щодо відновлення виробництва та запобігання можливого банкрутства стратегічних підприємств.

Значна увага приділена питанням державної і тарифної політики. Згідно з Угодою сторони проводитимуть консультації щодо:

– мінімізації негативного впливу підвищення цін/тарифів на рівень життя населення та ефективність функціонування галузей;

– встановлення цін/тарифів на продукцію (послуги) суб’єктів природних монополій, підприємств житлово-комунального господарства та послуги зв’язку на економічно обґрунтованому рівні;

– здійснення заходів щодо адресної підтримки окремих категорій громадян;

– вдосконалення існуючих механізмів регулювання цін на продукцію та послуги природних монополій на внутрішньому ринку, а також визначення механізмів здійснення спільного контролю сторін за їх встановленням тощо.

          Соціальний блок Угоди містить положення, які визначають:

– для підприємств небюджетної сфери: темпи зростання середньої заробітної плати; тарифну ставку робітника І розряду у 2016 році та проведення переговорів щодо встановлення її розміру в 2017 році; розмір заробітної плати некваліфікованого працівника; перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер тощо;

– для бюджетної сфери: недопущення збільшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою; порядку проведення переговорів щодо встановлення цих розмірів, їх підвищення з урахуванням можливостей виконання зведеного бюджету, збільшення фонду оплати праці для державних службовців тощо.

Значна увага приділена питанню погашення заборгованості із заробітної плати та вжиття заходів з метою недопущення її виникнення.

Крім того, цей розділ містить низку домовленостей з питань охорони праці, соціального захисту, гуманітарних питань, молодіжної політики, задоволення духовних потреб населення.

Розділ, присвячений соціальному діалогу, окреслює форми співпраці сторін в контексті реалізації Угоди. Разом із тим вся Угода є актом соціального діалогу, який передбачає спільну роботу, зокрема в напрямку реформування системи соціальних та податкових пільг, загальнообов’язкового державного соціального страхування, оплати праці, її легалізації та детінізації зайнятості, удосконалення законодавства у соціально-трудовій сфері.

Угодою визначено низку рекомендацій для сторін колективних переговорів на галузевому та територіальному рівнях, а також для включення у колективні договори.

Угода набрала чинності з дня підписання 23 серпня 2016 року. Генеральна угода на 2010-2012 роки з цього дня втратила чинність.

         Положення Угоди є обов’язковими для врахування суб’єктами, що перебувають у сфері дії Сторін, у тому числі під час розроблення та укладення колективних договорів.

Коментарі заборонені.