Основні вимоги до змісту колективного договору

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 65 Господарського кодексу України колективний договір повинен укладатися на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю, незалежно від форм власності та чисельності працівників.

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони, та є найважливішим документом у системі регулювання взаємовідносин між роботодавцем і трудовим колективом.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, шляхом прийнятих сторонами конкретних зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців. При цьому всі положення колективного договору не можуть суперечити чинному законодавству, Генеральній, територіальним та відповідним галузевим (міжгалузевим) угодам. Умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до колективних договорів.

Зміст колективного договору згідно з вимогами ст. 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

– зміни в організації виробництва і праці;

– забезпечення продуктивної зайнятості;

– нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових  виплат (доплат, надбавок, премій та інше);

–  встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

– участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

–  режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

–  умов і охорони праці;

– забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

– гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників (згідно з вимогами ст. 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” у колективному договорі мають бути конкретні зобов’язаннями роботодавця щодо відрахування коштів первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу згідно з вимогами);

–  умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– заборона дискримінації.

Звертаємо увагу на необхідність передбачення у колективному договорі зобов’язань щодо строків виплати заробітної плати та розміру заробітної плати за першу половину місяця, першочерговості виплати заробітної плати та визначення заходів, які будуть здійснюватись сторонами колдоговірного процесу у разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.

Крім того, у колективному договорі потрібно зазначати строки, в які сторони звітують про хід його виконання, згідно з вимогами ч. 3 ст. 15 Закону України “Про колективні договори і угоди”.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема, такі:

–  надання роботодавцем матеріальної допомоги працівникам;

–  надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам;

– врегулювання комплексу питань щодо оздоровлення працівників та їх дітей;

– соціальна підтримка, психологічна реабілітація та адаптація працівників підприємств, які є вимушеними переселенцями з АР Крим, Донецької та Луганської областей, учасниками АТО чи ООС та членами їх сімей;

– додаткові гарантії щодо соціально-психологічної та трудової адаптації для осіб з інвалідністю;

– організація пільгового харчування працівників за місцем роботи, охорони здоров’я та соціального захисту працівників;

–  забезпечення працівників житлом;

–  компенсація транспортних затрат, інші додаткові пільги і компенсації.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором роботодавцем.

Консультації з питань, які виникають у сторін колдоговірного процесу в ході підготовки та укладення колективних договорів можна отримати  у відділі праці управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної у м. Чернігові ради за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 19, зал засідань (другий поверх) або за телефоном 604-174.

Comments are closed.