Положення про порядок складання актів та видачі довідок щодо проживання громадян у Новозаводському районі м. Чернігова

1.Загальні положення 

1.1. Дане Положення регулює порядок складання актів та видачі довідок громадянам, які на законних підставах перебувають на території України та проживають або зареєстровані на території Новозаводського району м. Чернігова.
Довідки надаються в разі фактичного проживання без реєстрації чи непроживання при реєстрації особи, або декількох осіб за даною адресою.
1.2. Акти щодо підтвердження факту проживання без реєстрації/факту непроживання при реєстрації за даною адресою складаються та видаються:
– мешканцям сектору приватної забудови – головами органів самоорганізації населення (далі ОСН) чи інспектором/посадовою особою організаційного відділу районної у місті ради (у разі відсутності діючого ОСН);
– мешканцям сектору багатоквартирної забудови – уповноваженими представниками житлово-комунального підприємства, управляючої компанії, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (акт видається по формі затвердженій суб`єктом господарювання).
1.3. Довідки видаються:
– мешканцям сектору приватної забудови – головами ОСН чи інспектором організаційного відділу районної у місті ради (у разі відсутності діючого ОСН);
– мешканцям сектору багатоквартирної забудови – посадовою особою загального відділу районної у місті ради.
1.4. Довідки мешканцям сектору приватної забудови готуються та підписуються головою ОСН/інспектором організаційного відділу районної у місті ради (у разі відсутності діючого ОСН) та засвідчуються штампом відповідного ОСН/ печаткою для довідок органів самоорганізації населення.
Довідки реєструються в журналі видачі довідок. До журналу заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, котрій видано довідку.
1.5. Довідки мешканцям сектору багатоквартирної забудови готуються посадовою особою загального відділу районної у місті ради та підписуються заступником голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючим справами виконкому та засвідчуються печаткою районної у місті ради.
1.6. У разі неможливості встановити факт, довідку щодо якого просить надати заявник, цей факт встановлюється у судовому порядку.
1.7. Суб’єкти складання актів та видачі довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням відповідної послуги, зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов’язків.
Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
1.8. Графік прийому осіб, які звертаються щодо складання акту або  отриманням довідки, встановлюється з врахуванням режиму роботи суб’єктів складання актів та видачі довідок.

 2. Порядок видачі довідок

2.1. Підставою для складання актів та видачі довідок є особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення, письмове звернення – у разі звернення до районної у місті ради.
2.2. Для отримання громадянами актів та довідок необхідно пред’явити наступний пакет документів в оригіналі, або нотаріально завірених копій (у разі надходження письмового звернення поштою):
2.2.1. Довідка про фактичне місце проживання особи без реєстрації:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– будинкова книга;
– правовстановлюючі документи на житловий будинок;
– акт про підтвердження факту проживання особи без реєстрації.
2.2.2. Довідка про не проживання особи за місцем  реєстрації:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– будинкова книга;
– правовстановлюючі документи на житловий будинок;
– акт про підтвердження факту не проживання особи за місцем  реєстрації
2.2.3. Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим на час його смерті:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– документ що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
– будинкова книга;
– свідоцтво про смерть члена сім’ї;
– акт про підтвердження факту проживання особи без реєстрації за даною адресою.
2.2.4. Довідка для надання за місцем роботи чи навчання:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– будинкова книга;
– акт про підтвердження факту проживання без реєстрації/факту непро-живання при реєстрації за даною адресою.
2.2.5. Довідка про наявність присадибної земельної ділянки:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– будинкова книга;
– документи, які посвідчують право власності, або право користування земельною ділянкою.
2.2.6. Довідка про наявність домашньої худоби , пасіки та інше:
– паспорт особи, що звернулась за довідкою;
– правовстановлюючі документи на житловий будинок та присадибну земельну ділянку;
– паспорт на велику рогату худобу, пасіку та інше.
2.2.7. Акт підтвердження факту проживання без реєстрації/факту непроживання при реєстрації особи/осіб за даною адресою:
– паспорт особи, що звернулась;
– правовстановлюючі документи на житловий будинок;
– документи, що підтверджують факти, зазначені у заяві (довідка з місця роботи, навчання, лікування тощо, інші документи).
2.2.8. Довідка-характеристика за місцем проживання
(залежно від суб’єкта звернення):
– паспорт особи, що звернулась;
– запит відповідних органів.
2.3. Для підтвердження факту проживання особи без реєстрації необхідна присутність господаря домоволодіння з власним паспортом та оригіналами документів, що підтверджують право власності на будинок.
2.4. Складання актів за місцем проживання здійснюється виключно у присутності не менше двох свідків, що засвідчують факт проживання без реєстрації/факт непроживання при реєстрації особи/осіб за даною адресою.
При складанні акту є обов’язковим пред’явлення паспортів свідками для встановлення їх особи та факту реєстрації за відповідною адресою.
2.5. Складання актів та видача довідок здійснюється у терміни, визначені чинним законодавством України.
2.6. Строк дії довідок – один місяць з дати їх видачі.

3. Відповідальність та підстави для відмови у видачі довідок


3.1. Суб’єкти складання актів та видачі довідок несуть відповідальність за своєчасність надання і повноту довідок у відповідності до пред’явлених доку-ментів, при умові дотримання суб’єктом звернення вимог цього Положення.
3.2. Суб’єкт звернення, а також інші особи, визначені цім Положенням, несуть відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації.
3.3 При встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цім Положенням (для кожного виду довідок та акту окремо), невідповідності пред’явлених документів:
– у разі усного звернення суб’єкти складання актів та видачі довідок повідомляють про це суб’єкту звернення та пропонують  виправити виявлені недоліки;
–  у разі письмового звернення громадянину, який є суб’єктом звернення, направляється письмова відмова у видачі довідки у строки, визначені чинним законодавством України.
3.4. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків, суб’єкту звернення надається довідка у порядку, визначеному цим Положенням.

4. Порядок оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб під час видачі довідок

4.1 Громадянин, який є суб’єктом звернення, має право оскаржити дії (бездіяльність) посадових осіб, на яких покладено функції складання актів та видачі довідок, звернувшись до заступника голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючого справами виконкому, або до голови районної у місті ради.
4.2. Громадянин, який є суб’єктом звернення, має право оскаржити дії (бездіяльність) суб’єктів складання актів та видачі довідок у судовому порядку.

Перелік довідок та актів, які видаються головами ОСН
або районною у місті радою

1. Довідки:
а) довідка про фактичне місце проживання особи без реєстрації;
б) довідка про не проживання особи за місцем  реєстрації;
в) довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим на час його смерті;
г) довідка для надання за місцем роботи чи навчання;
д) довідка про наявність присадибної земельної ділянки;
е) довідка про наявність домашньої худоби , пасіки та інше.
2. Акт підтвердження проживання без реєстрації/факту непроживання при реєстрації особи/осіб за даною адресою.
3. Довідка-характеристика за місцем проживання.

(завантажити)

Comments are closed.