Заяви членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення розглядатиме спеціальна комісія

У Чернігові у 2016 році була створена комісія щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб. Це стосується, зокрема, сімей загиблих, осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення. На даний час право на виплату грошової компенсації мають також сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у таких державах. Протягом зазначеного періоду за рахунок коштів державного бюджету сім»ї загиблих учасників АТО та осіб з інвалідністю 1 – 2-ї групи з числа учасників АТО, які перебували на квартирному обліку та потребували покращення житлових умов отримали грошову компенсацію на придбання житла:
2016 рік – 6 сімей загиблих в АТО та 2 інваліда війни АТО на суму 7,4 млн грн.; 2017 рік – 2 сім»ї загиблих в АТО та 1 інвалід АТО на суму 2,9 млн грн.; 2018 рік – 2 інваліда війни АТО на суму 2,0 млн грн. Тому,18 квітня, на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради було прийнято рішення проположення, яке регламентує порядок діяльності комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради щодо розгляду заяв на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та затверджено склад комісії.
Основними принципами діяльності комісії є неупереджене ставлення при розгляді заяв щодо розподілу коштів на придбання житла, гласність, прозорість, об’єктивність оцінки і єдиність вимог для всіх претендентів на отримання грошової компенсації.
Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження розглядатиме подання управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті рад про виплату грошової компенсації. А саме, перевірятиме наявність у особи статусу члена сім’ї загиблого та статусу особи з інвалідністю; визначатиме категорію особи як члена сім’ї загиблого; перевірятиме склад сім’ї особи з інвалідністю, наявність документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю, факт спільного або роздільного проживання членів сім’ї загиблого, які мають право на грошову компенсацію. Також перевірятиме наявність майнових прав на нерухоме майно членів сім’ї загиблого та особи з інвалідністю та всіх членів родини, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом попереднього року. Крім того, комісія прийматиме рішення про призначення або відмову в наданні грошової компенсації та визначатиме її розмір.
Головою комісії визначений секретар міської ради Максим Черненок. До складу комісії також увійшли керівники структурних підрозділів міської ради, начальники управлінь праці та соціального захисту населення районних у місті Чернігові рад, представники ЧОУАТ «Ощадбанк» та Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
За рішенням голови комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів міської ради, районних у місті рад, залучатись експерти та консультанти для надання консультацій, висновків під час вирішення питань, що виникають у процесі роботи.
Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення ,заявнику буде надіслана його копія із зазначенням суми належної йому грошової компенсації.

Comments are closed.