Зміни до Порядку надання житлових субсидій

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку на 01 січня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня цього року, або в якої відсутні доходи, але вона навчалася за денною формою навчання в загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку на 01 січня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня цього року, але яка протягом зазначеного періоду одержувала хоча б один з таких видів доходу: пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю – або будь-які доходи, одержані особою, яка не досягла18-річного віку на 31 грудня року, за який ураховуються такі доходи, то в розрахунок субсидії включаються фактичні розміри одержаних такою особою доходів.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку на 01 січня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії.

Слід також зазначити, що для осіб, які протягом року за який ураховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій служб, середньомісячний сукупний дохід незалежно від одержаних (неодержаних) такою особою доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 31 грудня року, за який ураховуються доходи для призначення субсидії.

Урегульовано питання визначення доходів для непрацюючих пенсіонерів, які мають єдиним джерелом доходу пенсію. Так, якщо на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. При цьому доходи, що одержувалися в попередньому календарному році у вигляді заробітної плати, до уваги не братимуться.

Розширено можливість звернення за житловою субсидією електронними засобами, зокрема звернутися можна електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створеного через додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. У разі непідписання в зазначений строк заяви та декларації подаються нові заява і декларація.

Уточнено перелік видів доходів громадян, які не враховуються під час надання субсидії, зокрема, це вартість безоплатно одержаних санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Конкретизовано дії органу соціального захисту населення в разі виявлення факту ненадання одержувачем субсидії в установлені терміни інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. У такому випадку субсидію буде припинено з місяця, що настає за тим, у якому відбулися зміни.

Коментарі заборонені.