ЗВЕРНЕННЯ Новозаводської районної комісії з питань безпечної життєдіяльності населення до керівників та працівників суб’єктів господарювання району, профспілкових організацій щодо підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці

Шановні друзі!

За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006, визначила 28 квітня Днем охорони праці в Україні.

З нагоди свого столітнього ювілею, який припадає на 2019 рік, МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, яка спрямована на розвиток всіх напрямків у даній сфері та будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

У 2019 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Україна, як і весь світ, визнає, що здорові і безпечні умови праці – це одне з передових завдань, яке стоїть перед країною і бізнесом.

Дуже важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження міжнародного досвіду не тільки на державному, але й на галузевому і регіональному рівнях.

Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та здоров’я працівників на роботі має врахувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій, демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які саме технології будуть у майбутньому, як вони інтегруються у робочі процеси, і як вплинуть на безпеку праці. Саме тому, діяльність, що передбачає інноваційні підходи, повинна бути орієнтована на людину, її навчання і постійний розвиток протягом життя.

Постійні навчання з безпеки та гігієни праці можуть допомогти працівникам і роботодавцям звести до мінімуму наявні та потенційні виробничі ризики, тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним для України викликом стало питання трудової міграції, зокрема талановитої, підготовленої і здібної молоді. Потрібно прикласти максимум зусиль для забезпечення належних умов праці, щоб зупинити відтік із країни трудових ресурсів та зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це забезпечить економічне зростання та повну зайнятість населення.

Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі сфери економічної діяльності.

Тільки спільними зусиллями можливо забезпечити світле майбутнє громадян та гідні умови праці.

На сьогоднішній день в Новозаводському районі функціонує понад             2000 підприємств, установ та організацій, на яких працюють працівники.

Усвідомлюючи важливість цього питання та перспективу його вирішення, районна комісія з питань безпечної життєдіяльності населення звертається до керівників і працівників суб’єктів господарювання всіх форм власності, профспілкових організацій із закликом зробити все можливе для створення безпечних і здорових умов праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці.

Comments are closed.